Aggregatie conditie volgens NEN 2767

In paragraaf 5.4 van NEN 2767 deel 1 is de methode voor het bepalen van de totale conditie opgenomen. Deze zogenaamde aggregatiemethode wordt meestal gebruikt om uitspraken te doen over een totale voorraad aan gebouwen of infrastructurele objecten.

Als voorbeeld: Bij een woningcorporatie is het beleid dat de gemiddelde conditie van complexen een score 2 moet hebben en in ieder geval niet onder een score 3 mag zakken. Die conditie per complex kun je volgens de methode in paragraaf 5.4 uit de condities van de afzonderlijke bouwdelen bepalen. In de loop van de tijd is bij te houden of de kwaliteit aan de beleidsdoelstellingen blijft voldoen en/of extra investeringen in onderhoud daadwerkelijk hebben geleid tot kwaliteitsverbetering. Dezelfde methode wordt ook gebruikt door infra-beheerders, bijvoorbeeld een provincie, om de kwaliteitsontwikkeling van civiele kunstwerken te monitoren. Informatie is hiermee beschikbaar op managementniveau en op te nemen in een dashboard voor bestuurders en beslissers.

Hoe werkt deze methode? Als voorbeeld een scholencomplex. Alle bouw- en installatiedelen die binnen 50 jaar onderhoud en/of vervanging behoeven zijn geïnspecteerd. De conditie van deze bouw- en installatiedelen is hierna bepaald. Aan de opgenomen bouw- en installatiedelen koppelen we vervolgens een vervangingswaarde en bepalen we de conditie van het totale complex. De exacte vervangingswaarden zijn hierbij niet zo van belang, wel de keuze van bouwdelen en de onderlinge verhouding van de vervangingswaarden. Als het scholencomplex een basisschool is en we weten de gemiddelde vervangingkosten van bouw- en installatiedelen van een gemiddelde school van 1500 m2 dan zal dit voldoende zijn.

Volgens het voorbeeld in bijlage B op pagina 19 kan de geaggregeerde conditie op basis van de onderhoudsbehoevende bouw- en installatiedelen als volgt worden bepaald:

Aggregatie conditie volgens NEN 2767

Gecorrigeerde waarde  = (300 x 1,3) + (150 x 1,7) + (250 x 1,02) + (120 x 1,1) + (90 x 1,02) + (10 x 1,02) = 1134
Totale waarde = 300 + 150 + 250 + 120 + 90 + 10 = 920
Uitkomst = 1134 / 920 = 1.2326 

Conclusie: de conditie van de basisschool in het voorbeeld is 4, matige conditie. Ingrepen aan met name dak en gevel zullen nodig zijn.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.