5 dingen die je moet weten over de Omgevingswet

UPDATE: 26 mei 2021: Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2022

1.       Wat is de Omgevingswet?
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten, waardoor het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. (bron: Rijksoverheid)

2.       Wat is de relatie Bouwbesluit – Omgevingswet?
Het Bouwbesluit valt straks onder de Omgevingswet en gaat Besluit Bouwwerken Leefomgeving heten (BBL). Inhoudelijk verandert er niet veel aan het Bouwbesluit, echter veranderen procedures erom heen wel: de splitsing tussen bouwactiviteit (technisch) en omgevingsplanactiviteit (ruimtelijk) én de invoering van de wet kwaliteitsborging zijn twee belangrijke procedures die zullen veranderen.

3.       Wat is de stand van zaken op dit moment?
De laatste details van de wetgeving gaan begin maart 2020 naar de Tweede Kamer. Deze laatste details betreffen enkele inhoudelijke aanpassingen op het gebied van energiezuinigheid en kwaliteitsborging.
Discussiepunt is nu de automatisering: het Omgevingsloket gaat namelijk opgevolgd worden door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin je vergunningen aanvraagt en informatie kunt opzoeken. De vraag is in hoeverre het DSO op tijd klaar is. Met de Eerste Kamer is afgesproken dat er in juni besloten wordt of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. 

4.       Ik hoor iets over uitstel, wat is waar?
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/27/kamerbrief-uitkomsten-bestuurlijk-overleg-omgevingswet-26-mei-2021 (update 26 mei 2021)

5.       Wanneer worden de trainingen aangepast?
Zodra er duidelijk is wat de invoeringsdatum is, worden de nieuwe trainingen aangeboden. Dit is afhankelijk van het besluit van de minister in juni.
Wil je up-to-date blijven? Schrijf je dan in via deze pagina.