Masterclass Asset-en onderhoudsmanagement vastgoed

0 (0) uit 0 reviews
Incompany Klassikaal

Heb je grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Ben je in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet je waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan jouw vastgoedbeheerorganisatie? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten zien op welke wijze je overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om ‘in control’ te komen. Deze masterclass geeft je op praktische wijze inzicht in de samenhang van normen voor processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht helpt je bij de ontwikkeling of optimalisering van jouw visie en kijk op assetmanagement voor de eigen organisatie.

Documentatie aanvragen

Algemeen

Eind 2023 is de nieuwe norm NEN 8026 voor assetmanagement definitief gepubliceerd. De norm richt zich specifiek op het waardegestuurd in stand houden van fysieke assets in de gebouwde omgeving. Binnen assetmanagementprocessen wordt er bewust gestuurd om met de assets waarde te realiseren voor de organisatie. Deze norm biedt een gemeenschappelijke taal en handvatten om op een gestructureerde manier assetmanagementprocessen in te richten en te borgen waarmee op organisatie specifieke waardeaspecten gestuurd kan worden.

De nieuwe NEN 8026 vervangt NTA 8026:2009 ‘Vastgoedsturing en conditiemeting’ en biedt een normatief kader voor hetgeen informatief is opgenomen in bijlage D & E van NEN2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving.

Met de ontwikkeling van deze norm NEN 8026 “Beleidsmatig kader voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving” kan invulling worden gegeven aan de doelstellingen van een organisatie. Deze assets moeten gedurende de levensfase zo in stand worden gehouden dat ze blijvend waarde realiseren voor en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Een assetmanagementorganisatie heeft de verantwoordelijkheid om de strategische assetmanagementdoelstellingen te vertalen naar tactische kaders en het van daaruit opstellen van tactische instandhoudingsplannen.

NEN 8026 biedt een methode die assetmanagers helpt bij het opstellen van instandhoudingseisen, -concepten en -plannen voor bestaande assets in de gebouwde omgeving. Daarbij wordt op tactisch niveau het assetportfolio onderverdeeld in clusters van logisch samenhangende beheerobjecten en assettypen.

De norm draagt bij aan visievorming en maakt het mogelijk om betere en samenhangende keuzes te maken om noodzakelijke verbeteringen slim aan te pakken. Dit helpt beheerorganisaties om kosten en risico’s te beheersen en ‘assets’ doelmatiger, duurzamer en effectiever te beheren.

Samenwerking

Deze opleiding wordt gegeven vanuit samenwerking tussen Helix Academy en de Vastgoed Academy van BOB / KOB Opleidingen.

Aanvraag Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze opleiding? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

Wat levert het je op?
 • Inzicht in de samenhang van diverse processen binnen het speelveld asset- en onderhoudsmanagement vastgoed
 • Meer inzicht op assetmanagement binnen de eigen organisatie
 • Inzicht voor de ontwikkeling en optimalisering van jouw visie
 • Kennis om integrale kosten voor instandhouding op korte en lange termijn te plannen, prioriteren en te budgetteren
 • Grip op kwaliteit/functionaliteit, risico’s en kosten
 • Inzicht in de wijze waarop borging en samenwerking kan plaatsvinden als regieorganisatie met marktpartijen
Samenwerking

Deze opleiding wordt gegeven vanuit samenwerking tussen Helix Academy en de Vastgoed Academy van BOB / KOB Opleidingen.

Deze opleiding wordt gegeven vanuit samenwerking tussen Helix Academy en de Vastgoed Academy van BOB / KOB Opleidingen

Geschikt voor jou?

Je bent op zoek naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Deze masterclass helpt je je eigen vastgoedorganisatie óf die van je opdrachtgever als beheerder te verbeteren en professionaliseren.

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor: asset owners, vastgoeddirecteuren, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants en adviseurs vastgoedbeheer. Ook voor toezichthouders en/of bestuurders is deze masterclass uitermate geschikt. Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.

Assetmanagement binnen woningcorporaties

Naast deze masterclass biedt Helix Academy ook de cursus Assetmanagement en vastgoedrekenen aan. In deze cursus blijven we dichter bij het assetmanagement, hoe dit er binnen woningcorporaties uit ziet en de plek van assetmanagement in de organisatie. Daarbij staan we bij deze cursus ook langer stil bij het financiële aspect van assetmanagement zoals investeringen, risico’s en rendementen.

Programma

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inzicht in de samenhang van diverse processen in het speelveld assetmanagement en i.r.t. de NEN 8026
 • Invulling geven aan de onderhoudsstrategie en het beleid in relatie tot vastgoedstrategie op korte en lange termijn en de duurzaamheidsambitie
 • Inzicht in de eigen situatie in relatie tot belangen van stakeholders
 • Vastgoedinformatiemanagement
 • Tot stand komen integrale planvorming, budgettering en benchmarkgegevens
 • Zorg- en onderzoekplicht in het kader van wetgeving, normen en voorschriften
 • Vastgoedsturing op kwaliteit/functionaliteit, risico’s en kosten
 • Het belang van een ‘onderhouds-/prestatieniveau’ (conditie en risico’s) o.b.v. NEN 2767
 • Ins- en outs rondom het uitbesteden van prestatiecontracten beheer en onderhoud als regieorganisatie

Voorafgaand aan de masterclass krijg je de mogelijkheid om een (online) persoonlijk assessment in te vullen. Dit assessment geeft je inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop de vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van gestelde ambities en die van de organisatie.

Na afloop van de masterclass is het mogelijk om aanvullend (en tegen betaling) een organisatieassessment af te leggen. Dit assessment wordt afgenomen door docent Johan Smit en geven je inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop jouw vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van je ambities en/ of die van jouw organisatie.

Aan het einde van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Data en kosten

Hieronder vind je een overzicht van de data en kosten voor deze opleiding.

Kosten
Deelnamekosten
€ 475,00
Alle kosten zijn exclusief BTW
Opleidingsdata

Staat de datum van jouw keuze hier niet bij? Schrijf je in op de wachtlijst en we nemen contact met je op zodra er een nieuwe datum bekend is.

Startdatum
Locatie
29 nov 2024 Voldoende plekken
Utrecht
Datum heeft doorgagarantie
Wachtlijst
Suzanne Brouwer

Vrijblijvend advies

Wil je weten welke opleiding het best bij je past of hoe we een opleiding incompany kunnen organiseren? Bel naar 0182 – 682 349, vraag de online opleidingsgids aan of vul het contactformulier in.

Vul contactformulier in