Systemisch werken

Waarom lukt het niet om de samenwerking met partners daadwerkelijk op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid vorm te geven? Hoe komt het dat je met de ene partner geweldig samenwerkt, maar het met die andere stroef verloopt, terwijl je voor beide partners dezelfde samenwerkingsafspraken hebt? Waarom sneuvelt op een bepaalde positie de een na de andere manager? Herken je deze vragen? Wij ook! En we hebben ook een manier om hier antwoorden op te vinden, namelijk systemisch werken.
Wat is systemisch werken?
  • We leven allemaal in de context van systemen. Zoals je gezin, een familie, een land, en ook een organisatie, team of afdeling. Je beweegt je gedurende de dag en je leven in verschillende systemen die ook interacteren met elkaar.
  • Systemisch betekent dat je niet enkel kijkt vanuit één systeem of binnen één systeem. Systemisch wilt zeggen dat je kijkt naar het grotere geheel, je kijkt naar de verschillende systemen tegelijkertijd en alles wat ze ‘meebrengen’. Je bent bewust dat de context ‘als een blinde passagier’ meerijdt.
  • Fenomenologisch betekent het fenomeen, dat wat je waarneemt, aandacht geven in het nu. Je hebt geen oordeel en verklaart niet. Je beschrijft wat je waarneemt, waarbij er aandacht is voor de betrekkingen tussen het ene en het andere. Je neemt waar met al je zintuigen en intelligenties.
  • Wij leren je systemisch kijken: Systemisch kijken is kijken naar het geheel. Dat wil zeggen; niet alleen kijken naar de afzonderlijke deelsystemen, maar gericht zijn op de manier van wisselwerking met elkaar en de omringde systemen én naar hun plaats in het geheel. Deze manier van kijken leidt tot nieuwe en diepere inzichten én tot grote herkenbaarheid.
  • Systemisch denken is ‘contextueel’, wat het tegenovergestelde is van analytisch denken.
    Bij analyse halen we iets uit elkaar om te begrijpen. Systemisch denken is plaatsen in de context van een groter geheel.

Samenwerken en netwerken

Helix Academy biedt verschillende opleidingen aan waarbij we ons richten op de thema’s samenwerken en netwerken. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, waarin samengewerkt wordt aan wonen, zorg en welzijn. De leergang Gebiedsregisseur leidt professionals op om bij te dragen aan samenwerking om de leefwereld van mensen mooier te maken. De leergang Vastgoedregisseur helpt professionals om impact te maken in domein van vastgoedonderhoud, met grote opgave zoals verduurzaming, kostenbeheersing en verhogen kwaliteit. Helix Academy heeft zich gespecialiseerd in het opleiden en toerusten van professionals in nieuwe vormen van gelijkwaardig samenwerken. Een belangrijke sleutel hierin is systemisch werken, omdat dit tot inzichten in relaties leidt, die je waarschijnlijk niet snel op een andere manier verkregen had.   

 We zijn zo enthousiast over systemisch werken, omdat het oordeelvrij inzicht geeft wat de plek en verhouding van iedereen in het systeem is. We merken keer op keer dat dit tot verrassende en verdiepende inzichten leidt. Inmiddels passen we systemisch werken toe in de leergang Vastgoedregisseurde leergang Gebiedsregisseur en diverse maatwerktrajecten

“Ben je benieuwd hoe wij aan jouw vraagstuk nieuwe en verrassende perspectieven kunnen toevoegen? Neem vrijblijvend contact met ons op!”