Systemisch werken inzetten als gebiedsregisseur

Een regisseursrol vraagt om niet alleen te kijken vanuit vakinhoudelijke kennis! Om een regisseursrol goed in te kunnen nemen vraagt het om te kijken naar de meerdere delen, die je in een groter geheel moet regisseren.

In de opleiding Gebiedsregisseur gaat het hierbij om de huurder, de organisatie, netwerkpartners maar ook jezelf! Systemisch wordt er gekeken naar de samenhang van deze losse elementen en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

“Soms is de complexiteit van een vraagstuk te groot en wordt het moeilijk om te bepalen aan welk touwtje je eerst moet trekken als regisseur.”

 

Tijdens de module ‘Bewegen in het systemische veld’ van de leergang Gebiedsregisseur spreken we met elkaar over wat ‘systemisch kijken’ is. Hoe werken levende sociale systemen en hoe kun je deze kennis en inzichten inzetten in jouw rol als gebiedsregisseur? We werken met casussen uit de praktijk. We gaan onderzoeken en ervaren om systemisch te kijken naar de samenhang tussen de onderdelen.

Kortom – Ga niet direct naar oplossing maar begrijp eerst wat de samenhang van alle losse componenten is en welke plek jij als regisseur daarbij inneemt. Maak dan een keuze die goed is voor het geheel.

Meer tips en ervaringen

Ben je nieuwsgierig geworden naar Systemisch werken? Lees in deze review wat oud deelnemers van deze module vonden.

Wil je meer weten over de opleiding Gebiedsregisseur neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs of vraag vrijblijvend een maatwerktraject aan.

Lia Genee
Lia Genee

Een regisseursrol vraagt om niet alleen te kijken vanuit vakinhoudelijke kennis! Om een regisseursrol goed in te kunnen nemen vraagt het om te kijken naar de meerdere delen, die je in een groter geheel moet regisseren. In de leergang Gebiedsregisseur en Vastgoedregisseur gaan we dit doen. We gaan niet direct naar de oplossing. Maar we gaan begrijpen wat de samenhang van alle losse componenten is en welke plek jij als regisseur daarbij inneemt. Zodat jij daarna de keuze kunt maken die goed is voor het geheel.