Professioneel vastgoedonderhoud: niet eenvoudig

Vastgoedonderhoud uitvoeren op een professionele wijze is niet eenvoudig. Een van de docenten, Patrick Zeilemaker, geeft graag antwoord op de zes belangrijkste vragen over dit onderwerp.

Wat betekent professioneel vastgoedonderhoud?

Patrick: ‘Professioneel vastgoedonderhoud betekent sturen op waarde, prestaties, risico’s, kosten, levensduur en de verbeter- en onderhoudsprocessen die daarmee samenhangen. Uiteindelijk ligt de basis bij een helder vastgoedbeleid op basis van objectieve gegevens, een duidelijke visie en strategische uitgangspunten.’

Waarom is professioneel vastgoedonderhoud belangrijk?

Patrick: ‘Met vastgoedbeheer is veel geld gemoeid. Daarnaast hebben gebruikers en bewoners er direct last van als het vastgoedonderhoud niet goed is georganiseerd. Professioneel organiseren van vastgoedonderhoud is ook van belang om de risico’s voor de vastgoedeigenaar te kunnen managen.’

De praktijk laat zien dat professioneel vastgoedonderhoud niet eenvoudig is. Waarom?

Patrick geeft aan dat het lastig is om maatregelen binnen het vastgoedonderhoud op een goede wijze te prioriteren en onderhoudsplanningen actueel te houden: ‘Bij het budgetteren en prioriteren van maatregelen moet rekening gehouden worden met o.a. wettelijke eisen, risicobeheersing, doelstellingen van de eigenaar/verhuurder, bewonerswensen, financieel en maatschappelijk rendement, organisatorische en financiële mogelijkheden, intern opdrachtgeverschap, samenwerkingsvormen met opdrachtnemers, en korte- en langetermijnstrategieën. Je moet veel ballen in de lucht houden.’

Doe je mee?

Wil jij meer weten over vastgoedonderhoud? Bekijk de leerlijn Vastgoedonderhoud.

Welke vraagstukken leven er volgens jou bij vastgoedbeheerders?
  • Welke waarde en prestaties willen we realiseren?
  • Hoe kunnen we rekening houden met wensen van huurders, gebruikers, stakeholders?
  • Wat en wie beïnvloeden die keuzes?
  • Hoe maken we het proces objectief en transparant?
  • Waarom stellen we bepaalde maatregelen (nog) uit en hoe en wanneer kunnen we planningen aanpassen?

Patrick: ‘Dergelijke afwegingen starten al op portefeuilleniveau en krijgen een vervolg op gebouw- of complexniveau. Voor alles geldt de keuze tussen uitbesteden of zelf doen en daarmee de gewenste samenwerking tussen professioneel opdrachtgever en opdrachtnemer.’

Ik wil graag meer weten over professioneel vastgoedonderhoud.

Bekijk de leerlijn Vastgoedonderhoud. In de verschillende leergangen Kwaliteitstoetser, Projectleider RGS en planvoorbereider en Vastgoedregisseur leren we je in verschillende leergangen alles over professioneel vastgoedonderhoud.

Patrick Zeilemaker
Patrick Zeilemaker

“Vanuit mijn ervaring adviseer ik woningcorporaties op het snijvlak van technisch beheer en assetmanagement. Ik ga binnen organisaties op zoek naar verbeterpunten in de processen rondom beheer en onderhoud. Door te kijken vanuit het gewenste resultaat werk ik samen met mijn opdrachtgevers de benodigde instrumenten, beleidsplannen, procesmodellen en trainingen uit. Als docent/trainer probeer ik de theorie dichtbij de praktijk van de cursisten te brengen door de behandelde lesstof toe te lichten met veel voorbeelden uit de praktijk.”