Medehuurderschap bij terugkeer naar ouderlijk huis?

Kan een 43-jarig kind dat terugkeert naar zijn ouderlijk huis, medehuurder worden van de huurwoning? Zodat hij daar kan blijven als moeder overlijdt of vertrekt?

Dat speelde in de zaak bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 24 september 2019.

Bemiddeling

Sinds maart 2013 huurt moeder de woning en zoon Bento trekt bij haar in. Hij is dan 43 jaar. Moeder overlijdt onverwacht in 2016. De verhuurder wil bemiddelen voor een andere woning. Maar Bento wil beslist daar blijven.

Volgens de wet mag Bento blijven als:

  1. Hij hoofdverblijf heeft in de woning, én
  2. Hij en zijn moeder een gemeenschappelijke huishouding hadden, én
  3. Die samenwoning een duurzaam karakter had.
Medehuurderschap

Veel verhuurders verlenen geen medehuurderschap aan inwonende kinderen. En dat klopt. In principe. Want de samenwoning ouder-kind is meestal niet duurzaam, maar aflopend van karakter. Maar er zijn uitzonderingen. Soms is de samenwoning ouder-kind wél duurzaam.

Eigen beleid

Ik merk dat veel woningcorporaties eigen beleid hebben. Ze passen die uitzondering alleen toe als het kind wat ouder is (meestal 35+) én onafgebroken bij ouder woonde. En dat laatste klopt niet, zegt de rechter. Er kan bij zo’n ‘terugkeerder’ juist wél sprake zijn van een duurzame, en niet van een aflopende, samenwoning. Omdat de terugkeerder daar bewust voor kiest.

“Er kan bij een terugkeerder juist wél sprake zijn van een duurzame samenwoning.”
De afloop van deze casus

Bento kan de huur niet voortzetten. Hoewel een ‘terugkeerder’ in theorie een duurzaam gemeenschappelijke kán hebben, was dat bij Bento niet het geval. Bento trok weer bij zijn moeder in omdat hij voorheen in de crisisopvang woonde. Moeder en zoon waren niet van plan lang samen te gaan wonen. Moeder had als voorwaarde gesteld dat hij zich zou gedragen. De verwachting was dat Bento op den duur weer zou uitvliegen. Er was geen duurzaamheid en Bento moet de woning verlaten. Dit blijft de hoofdregel bij samenwoning ouder-kind: er is in beginsel geen recht op medehuur of voortzetting van de huur. Tenzij er iets bijzonders aan de hand is.

Meer interesse in actuele jurisprudentie? Kijk dan eens bij de cursus huurrecht verdieping en actualiteit of start met de basiscursus huurrecht

Anky Kloosterman
Anky Kloosterman

Ik beschouw het als mijn missie om de wet te vertalen naar de verhuurpraktijk en daarbij juridische teksten begrijpelijk te maken voor iedereen. Ik ga voor kwaliteit en draai geen standaard verhaal af. Ik sluit aan bij jouw ervaring en vragen. Aan het eind van zo’n cursusdag blijkt het huurrecht (anders dan verwacht) toch niet saai te zijn.