Inkomensgrens en toewijzingsregels 2024

Lucien Chandi, docent Inkomensregistratie en Passend toewijzen in de opleiding Verhuurmakelaar vertelt in zijn blog over zijn werk als processpecialist verhuur bij woningcorporatie Ymere. In deze blog licht hij in het kort de belangrijkste begrippen wat betreft de inkomenstoets en toewijzingsregels toe.

Inkomensregistratie

Vanuit de wet moeten corporaties een correcte administratie bijhouden. Een onderdeel van het dossier is een inkomensregistratieformulier. Hiermee wordt getoetst of het inkomen onder de maximale inkomensgrenzen valt en of er sprake is van passend toewijzen. Na verhuring dienen de huurder en verhuurder het formulier te ondertekenen.

Passend toewijzen

Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Het is belangrijk om te voorkomen dat huurders geconfronteerd worden met betalingsproblemen.

Inkomensgrens huurwoning 2024

Een verhuurmakelaar moet altijd op de hoogte zijn van de nieuwste inkomensgrenzen en toewijzingsregels. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met de periode waarin het huurcontract start. Indien een huurcontract start in december 2023 mag het inkomen van 2022 of van het jaar daarvoor 2021 gehanteerd worden. Als het huurcontract begint in januari 2024 dient het inkomen van 2023 of van 2022 gehanteerd te worden. Indien het inkomen van de kandidaat-huurder onbekend is of gewijzigd is mag de corporatie toetsen op het actueel inkomen.

“Er zijn twee richtlijnen; voor eenpersoonshuishouden ligt de grens op een inkomen tot € 47.699 en voor een meerpersoonshuishouden ligt de grens op een inkomen tot € 52.671.”

Toewijzingsregels 2024

Vanaf 2016 gelden er nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Naast dat corporaties moeten toetsen of de huurder niet te veel verdient, moeten zij minimaal 92,5% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huurders met een inkomen onder de DAEB- inkomensgrens. Hierdoor krijgen huurders met een lager inkomen meer kans op een sociale huurwoning. Corporaties hebben 7,5% vrije toewijzingsruimte die zij kunnen gebruiken om maatwerk te leveren.

Wil je meer weten?

Wil jij je diploma tot verhuurmakelaar halen? Wil je meer weten over passend toewijzen en inkomensregistratie of woningwaardering, zelf aangebrachte voorzieningen (zav), huurrecht, servicekosten en de regelgeving? Bekijk de opleiding ‘Verhuurmakelaar’.

Wil je jouw kennis op het gebied van Inkomenstoets en passend toewijzen updaten? Volg dan de cursus ‘Inkomenstoets en Passend toewijzen’.

Lucien Chandi
Lucien Chandi

Binnen de afdeling verhuur heb ik bij een grote corporatie verschillende functies uitgeoefend (verhuurmakelaar, verkoopmakelaar en processpecialist). Mijn kennis en ervaring op het gebied van woningtoewijzing breng ik op een interactieve manier over door naast de theorie ook voldoende praktijkvoorbeelden te behandelen. Als docent vind ik het leuk om samen met jou aan de slag te gaan en je te helpen in jouw ontwikkeling. In mijn training krijg je nieuwe inzichten en handvatten mee zodat je vraagstukken rondom inkomensberekeningen beter kunt behandelen.