De verhuurmakelaar in de praktijk: passend toewijzen!

Lucien Chandi, docent Inkomenstoets en Passend toewijzen in de opleiding Verhuurmakelaar, deelt zijn kennis als processpecialist verhuur bij Ymere graag met jou. Wij vragen hem onder meer waar je als verhuurmakelaar, woonmakelaar of medewerker verhuur tegenaan kunt lopen en waarom hij het zo leuk vindt om docent te zijn.

Lucien Chandi is bijna 37 jaar werkzaam bij woningcorporatie Ymere. Als processpecialist houdt hij zich bezig met het verbeteren van verhuurmutatieprocessen. Deze processen worden in gang gezet wanneer er verbeteringen vanuit de werkvloer of management worden aangedragen of vanuit veranderende wet- en regelgeving.

Verhuurmutatie

Woningcorporaties zorgen dat vrijkomende woningen zo snel mogelijk weer kunnen worden bewoond. Zo blijft de leegstand beperkt en vindt er geen huurderving plaats. Langdurige leegstand kan leiden tot vandalisme, met de daarbij behorende negatieve gevolgen voor de wijk. Indien er een huurwoning leeg komt te staan zal er onderhoud uitgevoerd worden waarna de woningcorporatie ervoor zorgt dat de woning weer veilig verhuurd wordt.

Waarom ben je docent geworden in de opleiding ‘Verhuurmakelaar’?

Het werken bij een woningcorporatie als verhuurmakelaar, is een dankbaar beroep en geeft mij voldoening. Corporaties zijn in het leven geroepen om mensen met een bescheiden inkomen te helpen aan een woning. Ik vind het belangrijk om mijn ruime praktijkervaring en kennis over te dragen aan toekomstige verhuurmakelaars om ervoor te zorgen dat zij de benodigde kennis bezitten om dit werk uit te voeren. Daarnaast ben ik al opleider binnen woningcorporatie Ymere en leid met regelmaat een team op. Het geven van de leergang verhuurmakelaar bij Helix Academy is voor mij een mooie aanvulling.

Hoe omschrijf jij de opleiding ‘Verhuurmakelaar’?

Als Verhuurmakelaar ben je direct aan het begin van het verhuurmutatieproces betrokken.

“Indien je de leergang Verhuurmakelaar hebt doorlopen, bezit je meer dan voldoende kennis om een verhuurmutatieproces in de praktijk goed uit te voeren.”

Tijdens de leergang komen onder andere de toewijzingsregels, de techniek en vaardigheden aan bod, die je nodig hebt om deze functie goed te kunnen uitoefenen.

  • Je leert hoe je een woningwaardering moet opstellen. Van verhuurders wordt verwacht dat zij op een correcte manier de huurprijs bepalen. Het woningwaarderingsstelsel is een wettelijk systeem om de redelijke huurprijs voor een woning vast te stellen. Met behulp van diverse casussen word je daarin getraind.
  • Daarnaast krijg je te maken met de module ‘Communicatie’. Het verbeteren van mondelinge vaardigheden en inlevingsgevoel zijn een onderdeel hiervan. Een dienstverlenende instelling is erg belangrijk als je de functie verhuurmakelaar uitvoert.
  • Tevens krijg je de module ‘Wet- en regelgeving’ waarin je alles leert over de belangrijkste regelgeving.

Waar loop je als verhuurmakelaar of -medewerker wel eens tegenaan?

Je hebt te maken met woningzoekenden vanuit verschillende achtergronden. Als verhuurmakelaar kom je vooral terecht in positieve situaties; je maakt mensen blij met een woning. Maar je moet ook met moeilijke situaties kunnen omgaan.

Een woning is een eerste levensbehoefte. Als verhuurmakelaar weet je als geen ander dat het hebben van géén woning tot allerlei problemen kan leiden. Je zult in veel gevallen kandidaten moeten teleurstellen omdat de woning vergeven is aan iemand die hoger op de wachtlijst staat. Verder krijg je soms te maken met een woning waarvan de bewoner is overleden en moet je afspraken over de oplevering maken met de erfgenamen.

“In je rol als verhuurmakelaar moet je naast het zakelijk aspect ook inlevingsvermogen kunnen tonen.”

Je moet je ervan bewust zijn dat het huren en verlaten van een woning een stressvolle periode in het leven van een bewoner is. Woningzoekenden zien jou als een belangrijk persoon in de zoektocht naar een passende woning. Daarnaast zal je ook een huurprijs moeten vaststellen conform het beleid van jouw organisatie en wet & regelgeving. Daarbij is kennis van de woningwaardering en de eigen woningmarkt noodzakelijk.

Waarom zouden mensen volgens jou de opleiding ‘Verhuurmakelaar’ moeten volgen?

Als docent breng ik de vaardigheden over die nodig zijn om de werkzaamheden behorende bij de functie verhuurmakelaar goed uit te kunnen voeren. Ik vind tijdens mijn trainingen interactie heel belangrijk vandaar dat ik naast de theorie ook casussen behandel. Ik sluit af met een quiz.

Hoe hoop je dat de cursisten aan de opleiding ‘Verhuurmakelaar’ terugdenken?

Aan mijn enthousiasme, bevlogenheid, liefde voor de functie, behandelde casussen en alle kennis die ik heb kunnen overbrengen.

Wil jij je diploma tot verhuurmakelaar halen? Wil je meer weten over passend toewijzen en inkomensregistratie of woningwaardering, zelf aangebrachte voorzieningen (zav), huurrecht, servicekosten en de regelgeving? Bekijk de opleiding ‘Verhuurmakelaar’. Wil je jouw kennis op het gebied van Inkomenstoets en passend toewijzen updaten? Volg dan de cursus ‘Inkomenstoets en Passend toewijzen’.

Lucien Chandi
Lucien Chandi

Binnen de afdeling verhuur heb ik bij een grote corporatie verschillende functies uitgeoefend (verhuurmakelaar, verkoopmakelaar en processpecialist). Mijn kennis en ervaring op het gebied van woningtoewijzing breng ik op een interactieve manier over door naast de theorie ook voldoende praktijkvoorbeelden te behandelen. Als docent vind ik het leuk om samen met jou aan de slag te gaan en je te helpen in jouw ontwikkeling. In mijn training krijg je nieuwe inzichten en handvatten mee zodat je vraagstukken rondom inkomensberekeningen beter kunt behandelen.