Zonder samenwerking geen innovatie

Op 14 maart was de badkamer in één dag Challenge, georganiseerd door Mitros. Het was een middag die bol stond van vernieuwing. Ik heb menigeen in de zaal ‘nee’ zien schudden …. ‘dat gaat tocht niet werken’. We werden getrakteerd op een blik op de toekomst, wat voor sommigen een brug te ver leek.

“Samen grenzen verleggen, vanaf de start samenwerken en de lat hoog leggen en digitalisering zijn voorwaarden om te innoveren.”

Volgens mij kunnen we een paar zaken leren van de Challenge:

  • Pas als opdrachtgevers los durven te laten, kunnen marktpartijen grenzen verleggen. Dus, niet alles vastleggen in een bestek, maar functioneel omschrijven wat je zoekt;
  • Zonder samenwerking geen innovatie. De winnende consortia zijn gevormd door partijen die dankzij hun samenwerking tot slimme oplossingen zijn gekomen. Samenwerking vanaf het begin, samen de lat hoog leggen;
  • De traditionele aannemer verliest terrein in dit soort uitvragen. Het motto is: “meebewegen, of achterblijven”;
  • De industrie pakt een wezenlijk andere rol. Mee-innoveren in plaats van leveren wat op de plank ligt. Samenwerking aangaan met partijen die snel en goed kunnen monteren;
  • Prefab is een absolute voorwaarde voor product- en procesinnovatie. Digitalisering is hierin een fundamenteel onderdeel.

Complimenten voor Mitros die de durf heeft gehad ‘out of the box’ te denken. Mooie uitvraag, leuke middag. Een pluim voor alle deelnemende partijen en een dikke pluim voor de winnaars: B8U en Coen Hagendoorn groep.

Ik stel voor dat de volgende Challenge door een aantal woningcorporaties tezamen wordt uitgeschreven, want ook dat valt onder innovatie.