Waarom laat ik me als appartementseigenaar bestelen?

Het spreekwoordelijk antwoord luidt “gelegenheid maakt de dief”. Het simpele gegeven dat de vve-beheerder te allen tijde bij alle tegoeden op de bankrekeningen kan, maakt de verleiding wel heel groot om even te lenen bij geldnood. Uiteraard met de beste bedoelingen. Natuurlijk wil de beheerder het terug betalen, maar wat als het is om het faillissement van de vve-beheerder af te wenden. Want bij een faillissement heeft een VvE grotere problemen.

“Door de vve-beheerder niet te laten beschikken over het spaartegoed zorg je voor directe controle en neem je de gelegenheid weg.”

Mensen

En natuurlijk zijn vve-beheerders betrouwbaar en vol goede bedoelingen. Maar het zijn ook net mensen. En mensen hebben soms behoefte aan een grote som geld en als ze daar dan eenvoudig bij kunnen om even te “lenen”. Natuurlijk loopt een dergelijke werkwijze nooit goed af.

Gelegenheid

Wij eigenaren geven de VvE-beheerder alle gelegenheid om ons te bestelen. We geven haar de toegang tot de spaarrekeningen. Eens in het jaar kijkt de kascommissie er eens naar of er geen vreemde bedragen zijn afgeboekt. Alle tijd om vreemde uitgaven te verhullen. Zeker als het inderdaad alleen maar “geleend” was.

Splitsingsakte

In de door ons voor akkoord getekende splitsingsaktes staat het toch anders. Daarin wordt verplicht gesteld dat meerdere eigenaren gezamenlijk over de spaartegoeden mogen beschikken. In een bankcontract is het in te regelen dat de beheerder beschikt over de betaalrekening en enkele eigenaren, de reservefondsbeheerders of kascommissie of bestuur, beschikken over de spaarrekening. Van de spaarrekening kan alleen overgemaakt worden naar de betaalrekening. Hiermee voorkom je dat deze eigenaren vrijelijk kunnen beschikken over de reservegelden van de VvE.

Directe controle

Zodra groot onderhoud is goedgekeurd door de vergadering, er door de beheerder opdracht is verstrekt en de eerste factuur binnenkomt, vraagt de beheerder aan de reservefondsbeheerder het benodigde geld over te maken naar de betaalrekening. Zo is er directe controle en neem je de gelegenheid weg.

Meer weten? Vraag een incompany VvE beheer aan.

Marco Sinke
Marco Sinke

“Leerstof welke niet door een ieder interessant gevonden wordt zo brengen dat dit toch voor iedereen interessant is/wordt. Luchtig en humoristisch brengen en veel praktijkvoorbeelden. Zorgen dat jij met de juiste informatie en een positief gevoel de cursus verlaat.”