Auteur: Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767

Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.

NEN 2767 conditiemeting; goede opleiding geeft meer mogelijkheden voor inspectie infra objecten

Conditiemeting NEN 2767 is op zeer grote schaal toegepast bij de inspectie van gebouwen. Ook voor de inspectie van civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen, kades en duikers wordt de conditiemeting steeds meer...

Lees verder

Aanvullende inspecties geven meer waarde aan NEN 2767 conditiemetingen

Op grote schaal worden inspecties volgens de methodiek Conditiemeting NEN 2767 toegepast voor het onderbouwen van meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s) en het toetsen van resultaat gerichte onderhoudscontracten. Dit betekent dat inspecteurs de technische staat van...

Lees verder

Risicoanalyse Arboveiligheid is een goede aanvulling op NEN 2767 inspecties

De behoefte bij beheerders van gebouwen, installaties en infra aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van hun onroerend goed volgens de NEN 2767 is groot. Na een periode van bezuinigen op beheer en...

Lees verder

Scenarioplanning onderhoud met NEN 2767 Conditiemeting

Hoe kun je besparen op onderhoud zonder dat gebouwgebruikers hier direct nadeel van ondervinden? Dit kan door in het huisvestingsbeleid een onderhoudstrategie op te nemen. In deze onderhoudstrategie wordt de minimum gewenste kwaliteit op...

Lees verder

Aggregatie conditie volgens NEN 2767

In paragraaf 5.4 van NEN 2767 deel 1 is de methode voor het bepalen van de totale conditie opgenomen. Deze zogenaamde aggregatiemethode wordt meestal gebruikt om uitspraken te doen over een totale voorraad aan...

Lees verder